بروزشده ها

ویتیوب

رویای تبدیل شیشه ی بیرونی فروشگاهها به نمایشگرهای غول پیکر چندی است که به حقیقت پیوسته است. تکنولوژی ویتیوب می تواند نمایشگر را در قالبهای خاص و دلخواه برای مخاطبان ارائه کند. این نمایشگر برخلاف تابلوهای LED نیازمند به اشغال فضای بخصوصی نبوده و از نظر کیفیت بسیار قوی تر ظاهر شده است. این فناوری در دو شکل نیمه شفاف و غیر شفاف قابل عرضه است که هرکدام از اینها وضوح 720 یا 1080 خواهد داشت.

منوی اصلی