بروزشده ها

تصویرپردازی سه بعدی

تصویر پردازی سه بعدی هنر جاندار کردن اجسام بی جان و روح دار کردن جامدات است. با تصویر پردازی سه بعدی شما نه تنها می توانید تعدا دمخاطبان تان را افزایش دهید بلکه مطمئنا محتوای شما ملکه ذهن مخاطب خواهد شد، حتی در اولین برخورد. با هنر تصویر پردازی سه بعدی شما هر سطح و حجمی را میتوانید به یک نمایشگر تبدیل کنید. این سطوح هر چیزی و به هر شکلی میتوانند باشند. از کفش و مبل و اتومبیل گرفته تا ساختمان های عظیم الجثه. البته که اوج خودنمایی این هنر در ساختمان ها اتفاق می افتد. ساختمان های چندین طبقه ای را در نظر بگیرید شب هنگام در تاریکی فرو می رود و لذا عملا نیمی از عمر مفید خود را نمیتواند دیده شود! با تصویر پردازی سه بعدی آن نیمه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. متناسب با نوع معماری ساختمان ویدئویی برای آن ساخته می شود و سپس با دیتا پروژکتور های لارج وینیو که قبلا برنامه ریزی شده اند تا به محدوده خاصی بتابد تصویر بر روی ساختمان قرار می گیرد.

منوی اصلی