بروزشده ها

دستیار مجازی

ارائه اطلاعات موردنیاز برای مراجعه کنندگان یک امر بدیهی و لازم برای مجتمع های بزرگ است. یکی از بروزترین شیوه های ارائه این اطلاعات، استفاده از دستیار مجازی است تا ارائه اطلاعات به صورت 24 ساعته انجام گیرد. دستیار مجازی قالبی است که بصورت زنده و با صوت و تصویر به کمک شما می آید و دقیقا با قالب و هیبت یک انسان دید متفاوتی به دکور و برند شما ایجاد می نماید. دستیارهای مجازی در نمونه های دیگر هم می توانند تعاملی گردند. از این سیستم در بانکها، فرودگاهها، مراکز نمایش تخصصی و نمایشگاههای صنعتی و.... میتوان برای معرفی ویژگی ها، قابلیت ها و امکانات محصولات وخدمات و معرفی برندها استفاده نمود و به این ترتیب وظیفه مسئول معرفی محصول / مسئول معرفی غرفه نمایشگاهی را انجام می دهد که غیر از جذابیت و بهره گیری از چند رسانه جذاب و مخاطب پسند، باعث صرفه جویی در زمان و انرژی نیروی انسانی شده و امور نهایی فروش را مدیران مربوطه انجام دهند.

منوی اصلی